มะเร็งรังไข่

“มะเร็งรังไข่” ภัยร้ายที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้จัก #มะเร็งรังไข่ #Healthy #Beauty

“มะเร็งรังไข่” ภัยร้ายที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้จัก “มะเร็งรังไข่” เป็นโรคอีกชนิดที่สาวๆ ควรทำความรู้จัก มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี พบได้ในผู้หญิงหลายช่วงวัยทั้งในวัยเด็กและวัยเจริญพันธุ์ แต่มักพบมากในผู้หญิงที่มีอายุ 40-60 ปี สาเหตุของโรคมะเร็งรังไข่ ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่อาจเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาทิ คนในครอบครัวมีประวัติสุขภาพเคยเป็นมะเร็งรังไข่, อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป, มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี, ยังไม่เคยตั้งครรภ์ และมีประสุขภาพเคยเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลำไส้… Read More »“มะเร็งรังไข่” ภัยร้ายที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้จัก #มะเร็งรังไข่ #Healthy #Beauty