Skip to content

NOW HIRING!

Datsumo Labo ซาลอนให้บริการกำจัดขน ครบวงจรด้วยนวัตกรรมทันสมัย

จากประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน จำนวนมากด่วน!

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้บริการทรีทเม้นต์กำจัดขน
 • นำเสนอ และให้คำแนะนำ-ปรึกษา เกี่ยวกับบริการทั้งหมดของ Datsumo Labo
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง
 • อายุ 20 – 35ปี
 • ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ อาทิ Microsoft Office ฯลฯ
 • ประสบการณ์ : หากมีประสบการณ์ อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • บุคลิกภาพดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย
 • สามารถยอมรับ และทำความเข้าใจในกฎระเบียบ

สถานที่ทำงาน

โครงการ The Manor ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท39

เงินเดือน

ตามตกลง (ไม่รวมCommission/Bonus และสวัสดิการอื่นๆ)

เวลาทำงาน

เป็นกะ (มีช่วงเวลาทดลองงาน 3เดือน)
*พนักงานสามารถทำงานในวันสุดสัปดาห์ได้ และจะได้รับวันหยุด 2วันต่อสัปดาห์*

สวัสดิการ

 • Sales Commission
 • Treatment Commission
 • Performance bonus
  (เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

ENTRY

  ชื่อ Name (※)

  ชื่อ ENGLISH Name (※)

  โทรศัพท์ Telephone (※)

  Email (※)

  ประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี ใส่รายละเอียดให้ชัดเจน)

  Language Skill: English
  Low พอใช้Medium ดีHigh ดีมาก

  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  Low พอใช้Medium ดีHigh ดีมาก