Skip to content

Detox ร่างกาย ด้วยสิ่งใกล้ตัว

การ Detox ร่างกายเพื่อขับเอาสารพิษออกเป็นเรื่องดี แต่ก็เป็นเรื่องยาก เพราะต้องทานแต่ผักเป็นหลักในระยะเวลา 3-5 วัน จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถเอาสารพิษออกได้ในชีวิตประจำวัน และไม่ต้องเหนื่อยจนเกินไป

1. วางต้นกระบองเพชรไว้บนโต๊ะ คนทำงานมักมีอาการอ่อนเพลียหรือปวดหัวเนื่องจากรับรังสีอิเล็กโตรแมคเนติกจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้นกระบองเพชรสามารถดูดซับรังสีนี้ได้
2. ใช้แก้วน้ำแทนขวดพลาสติก เนื่องจากขวดพลาสติกเป็นแหล่งสะสมตะกอนและสิ่งสกปรก สาเหตุที่เกิดโรคลำไส้อักเสบ ดังนั้นควรใช้แก้วน้ำธรรมดาจะดีกว่า
3. ลด ละ เลี่ยง การใช้ไมโครเวฟ รังสีไมโครเวฟที่ตกค้างจะสร้างปัญหากับระบบไหลเวียนโลหิตในอนาคต จึงควรเลี่ยง หรือหากจำเป็นต้องใช้อุ่นอาหาร ควรวางทิ้งไว้ 2-3 นาทีให้รังสีเจือจางเสียก่อนจึงจะทานได้

แม้จะไม่ใช่การขับสารพิษออก 100% แต่ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการรับเอาสารพิษใหม่ๆ เข้าสู่ร่างกายได้ค่ะ