vitamin uarms

【แพ็คเกจ กำจัดขน】 ชำระออนไลน์เท่านั้น

【แพ็คเกจ กำจัดขน】
ชำระออนไลน์เท่านั้น

เหลือเวลาจองอีก

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Min
 • 00Sec
ผิวกระจ่างใส

สอบถาม ที่นี่

จองและชำระเงิน

จองและชำระเงิน

1. อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ

※ไม่สามารถคืนเงินได้※ กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนชำระ

2. กรอกฟอร์ม

  ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)

  วัน-เดือน-ปีเกิด (ค.ศ.)

  เบอร์โทรศัพท์

  อีเมลล์

  วิธีชำระเงิน
  วันที่ต้องการเข้าใช้บริการ (กรุณาแจ้งพร้อมตอนแจ้งชำระเงิน)

  ฉันได้อ่าน"เงื่อนไขการใช้บริการ" และยอมรับข้อตกลงดังกล่าว

  เพื่อเข้าสู่หน้าชำระเงิน กรุณาอย่ากดปิดหน้าต่าง

  ※ เมื่อการจองสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดติดต่อที่:dlthcampaign@datsumo-labo.com