Skip to content

Online underarms member

กำจัดขนรักแร้
ลูกค้าสมาชิก

กำจัดขนรักแร้
ลูกค้าสมาชิก

กำจัดขน รีวิว pantip
กำจัดขนรักแร้
เลเซอร์ขนรักแร้

สอบถาม ที่นี่

จองและชำระเงิน

จองและชำระเงิน

1. อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ

※ไม่สามารถคืนเงินได้※ กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนชำระ

2. กรอกฟอร์ม

  ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)

  อีเมลล์

  เลือกวิธีชำระเงิน

  จำนวนครั้งที่ต้องการซื้อ

  วันที่ต้องการเข้าใช้บริการ (กรุณาแจ้งพร้อมตอนแจ้งชำระเงิน)

  เพื่อเข้าสู่หน้าชำระเงิน กรุณาอย่ากดปิดหน้าต่าง

  ※ เมื่อการจองสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดติดต่อที่:dlthcampaign@datsumo-labo.com