Package New

แพ็คเกจ กำจัดขน เลือกจุดได้

แพ็คเกจ กำจัดขน เลือกจุดได้

・สำหรับ ผู้ที่ต้องการกำจัดขนหลายๆจุด

・สำหรับ ผู้ที่ขนดก เส้นขนหนา 

・สำหรับ ผู้ที่ต้องการกำจัดขน พร้อมบำรุงผิว (ฟรี ทรีทเมนต์ผิวกระจ่างใส ทุกครั้ง)

สำหรับ ผู้ที่ต้องการซื้อคอร์สยาวๆ (ราคาจะคุ้มกว่าซื้อรายครั้ง)

AREAที่ใช้บริการได้
AREAที่ใช้บริการได้
กำจัดขนบราซิลเลี่ยน
กำจัดขน

จอง หรือ ปรึกษาออนไลน์

จอง หรือ ปรึกษาออนไลน์

1. โทร

2. Direct Message

3. ต้องการให้ติดต่อกลับ

สำหรับลูกค้าใหม่

NAME-LAST NAME

TEL

E-MAIL

※ booking form นี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นสำหรับลูกค้าสมาชิก กรุณาติดต่อ ทาง DM
※ เมื่อการจองสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดติดต่อที่:dlthcampaign@datsumo-labo.com