กำจัดขน ผู้ชาย

mens_title_3

PROMOTION

BODY AREAS

mens_title_3

HOW IT WORKS

mens_title_3

HOW IT WORKS

mens_title_3

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่นี่

mens_title_3

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่นี่

mens_title_3

รับชมวิดีโอ REVIEW !!

mens_title_3

รับชมวิดีโอ REVIEW !!

mens_title_2

BOOK APPOINTMENT

booking form นี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นสำหรับลูกค้าสมาชิก กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ DM
This booking form is for new customers only. Existing customers, please contact to Salon or DM. 02-662-7786 / 085-349-5551
เมื่อการจองสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดติดต่อที่:dlthcampaign@datsumo-labo.com
After you finish booking, You will receive an email confirming the details appointment from us. If you don’t receive an email, please check spam/bin folder or contact us to dlthcampaign@datsumo-labo.com

เพศ
ผู้ชายผู้หญิงอื่นๆ

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์โทรศัพท์

อีเมลล์

บริเวณที่สนใจใช้บริการ (เช่น ใต้วงแขน)

    วันที่

    เดือน

    ปี

เวลา