กำจัดขน บุฟเฟต์

BODY AREAS

BODY AREAS

girl_title_ic_b

ALA-CARTE

ALA-CARTE

♥ SIZE S  (799B) ♥

・ใต้จมูก
・คาง
・จอนหู
・รอบหัวนม
・ใต้วงแขน
・รอบสะดือ
・มือและนิ้ว

♥ SIZE M  (999B) ♥

・ท้ายทอย
・I ไลน์
・O ไลน์
・V ไลน์
・V ไลน์ ด้านบน

♥ SIZE L  (1199B) ♥

・หน้าอก
・หน้าท้อง
・สะโพก
・แขนใต้ศอก
・แขนเหนือศอก
・ขาเหนือเข่า
・ขาใต้เข่า
・หลังด้านบน
・หลังด้านล่าง

♥ SIZE S  (799B) ♥

・ใต้จมูก
・คาง
・จอนหู
・รอบหัวนม
・ใต้วงแขน
・รอบสะดือ
・มือและนิ้ว

♥ SIZE M  (999B) ♥

・ท้ายทอย
・I ไลน์
・O ไลน์
・V ไลน์
・V ไลน์ ด้านบน

♥ SIZE L  (1199B) ♥

・หน้าอก
・หน้าท้อง
・สะโพก
・แขนใต้ศอก
・แขนเหนือศอก
・ขาเหนือเข่า
・ขาใต้เข่า
・หลังด้านบน
・หลังด้านล่าง

girl_title_ic_b

BUFFET MENU

girl_title_ic_b

BUFFET MENU

EXAMPLE

EXAMPLE

girl_title_ic_b

รับชมวิดีโอ REVIEW ! !

girl_title_ic_b

รับชมวิดีโอ REVIEW ! !

girl_title_ic_b

BOOK APPOINTMENT


booking form นี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นสำหรับลูกค้าสมาชิก กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ DM
This booking form is for new customers only. Existing customers, please contact to Salon or DM. 02-662-7786 / 085-349-5551
เมื่อการจองสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดติดต่อที่:dlthcampaign@datsumo-labo.com
After you finish booking, You will receive an email confirming the details appointment from us. If you don’t receive an email, please check spam/bin folder or contact us to dlthcampaign@datsumo-labo.com

booking form นี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นสำหรับลูกค้าสมาชิก กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ DM
This booking form is for new customers only. Existing customers, please contact to Salon or DM. 02-662-7786 / 085-349-5551
เมื่อการจองสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดติดต่อที่:dlthcampaign@datsumo-labo.com
After you finish booking, You will receive an email confirming the details appointment from us. If you don’t receive an email, please check spam/bin folder or contact us to dlthcampaign@datsumo-labo.com

booking form นี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นสำหรับลูกค้าสมาชิก กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ DM
This booking form is for new customers only. Existing customers, please contact to Salon or DM. 02-662-7786 / 085-349-5551
เมื่อการจองสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดติดต่อที่:dlthcampaign@datsumo-labo.com
After you finish booking, You will receive an email confirming the details appointment from us. If you don’t receive an email, please check spam/bin folder or contact us to dlthcampaign@datsumo-labo.com

เพศ Gender
ผู้ชาย MALEผู้หญิง FEMALEอื่นๆ both

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) (※) First Name, Last Name *English is ok

ชื่อ-สกุล (ENGLISH) (※) First Name, Last Name

บริเวณที่สนใจใช้บริการ (เช่น ใต้วงแขน)(※) Body areas (ex.underarms)

อีเมลล์(※) Email

เบอร์โทรศัพท์(※) Mobile Phone

    วันที่ (※) date that you want to use the service

    เดือน (※) month

    ปี (※) year

เวลา (※) Time that you want to use the service