กำจัดขน บุฟเฟต์

BODY AREAS

BODY AREAS

girl_title_ic_b

ALA-CARTE

ALA-CARTE

♥ SIZE S  (799B) ♥

・ใต้จมูก
・คาง
・จอนหู
・รอบหัวนม
・ใต้วงแขน
・รอบสะดือ
・มือและนิ้ว

♥ SIZE M  (999B) ♥

・ท้ายทอย
・I ไลน์
・O ไลน์
・V ไลน์
・V ไลน์ ด้านบน

♥ SIZE L  (1199B) ♥

・หน้าอก
・หน้าท้อง
・สะโพก
・แขนใต้ศอก
・แขนเหนือศอก
・ขาเหนือเข่า
・ขาใต้เข่า
・หลังด้านบน
・หลังด้านล่าง

♥ SIZE S  (799B) ♥

・ใต้จมูก
・คาง
・จอนหู
・รอบหัวนม
・ใต้วงแขน
・รอบสะดือ
・มือและนิ้ว

♥ SIZE M  (999B) ♥

・ท้ายทอย
・I ไลน์
・O ไลน์
・V ไลน์
・V ไลน์ ด้านบน

♥ SIZE L  (1199B) ♥

・หน้าอก
・หน้าท้อง
・สะโพก
・แขนใต้ศอก
・แขนเหนือศอก
・ขาเหนือเข่า
・ขาใต้เข่า
・หลังด้านบน
・หลังด้านล่าง

girl_title_ic_b

BUFFET MENU

girl_title_ic_b

BUFFET MENU

EXAMPLE

EXAMPLE

girl_title_ic_b

รับชมวิดีโอ REVIEW ! !

girl_title_ic_b

รับชมวิดีโอ REVIEW ! !

girl_title_ic_b

BOOK APPOINTMENT


booking form นี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นสำหรับลูกค้าสมาชิก กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ DM
This booking form is for new customers only. Existing customers, please contact to Salon or DM. 02-662-7786 / 085-349-5551
เมื่อการจองสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดติดต่อที่:dlthcampaign@datsumo-labo.com
After you finish booking, You will receive an email confirming the details appointment from us. If you don’t receive an email, please check spam/bin folder or contact us to dlthcampaign@datsumo-labo.com

booking form นี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นสำหรับลูกค้าสมาชิก กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ DM
This booking form is for new customers only. Existing customers, please contact to Salon or DM. 02-662-7786 / 085-349-5551
เมื่อการจองสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดติดต่อที่:dlthcampaign@datsumo-labo.com
After you finish booking, You will receive an email confirming the details appointment from us. If you don’t receive an email, please check spam/bin folder or contact us to dlthcampaign@datsumo-labo.com

booking form นี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นสำหรับลูกค้าสมาชิก กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ DM
This booking form is for new customers only. Existing customers, please contact to Salon or DM. 02-662-7786 / 085-349-5551
เมื่อการจองสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดติดต่อที่:dlthcampaign@datsumo-labo.com
After you finish booking, You will receive an email confirming the details appointment from us. If you don’t receive an email, please check spam/bin folder or contact us to dlthcampaign@datsumo-labo.com

NAME-LAST NAME

TEL

E-MAIL