Skip to content

จอง (Booking)

กรอกฟอร์มออนไลน์ (เฉพาะลูกค้าใหม่)

กรอกฟอร์มออนไลน์ (เฉพาะลูกค้าใหม่)

สำหรับลูกค้าใหม่

  ชื่อ (NAME)

  เบอร์ (TEL)

  อีเมลล์ (E-MAIL)

   booking form นี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น
  สมาชิก ติดต่อ 0853495551 หรือ Datsumo Labo Line Official
  ※ เมื่อการจองสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการจอง กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะอีกครั้ง