Skip to content

สมองใส ไอเดียบรรเจิดด้วย หมากฝรั่ง

หลายคนเคยได้ยินว่า การเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยสร้างความเพลิดเพลินและแก้ง่วงในยามบ่ายได้เป็นอย่างดี แม้จะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบก็ตาม แต่อีกหนึ่งคุณประโยชน์ที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงคือหมากฝรั่งช่วยให้สมองทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น

เนื่องจากการเคี้ยวหมากฝรั่งจะช่วยกระตุ้นหัวใจให้เต้นแรง สูบฉีดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองได้มากขึ้น จึงทำให้ความจำดี สามารถคิดคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในนักเรียนนักศึกษาบางคนจึงใช้วิธีการเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนเข้าห้องสอบประมาณ 5 นาที เพราะช่วยให้ทำข้อสอบได้มากขึ้น สำหรับคนทำงานก็จะช่วยให้มีไอเดียใหม่ๆ ใครที่อยากนำวิธีนี้ไปใช้ก็ไม่ว่ากันแต่อย่าลืมแปรงฟัน บ้วนปาก ดูแลเรื่องสุขอนามัยในช่องปากด้วยนะคะ