Skip to content

“ไหมขัดฟัน” ใครคิดว่าไม่สำคัญ #ดูแลฟัน #ไหมขัดฟัน #Healthy

“ไหมขัดฟัน” ใครคิดว่าไม่สำคัญ #ดูแลฟัน #ไหมขัดฟัน #Healthy

การทำความสะอาดฟันที่คนส่วนใหญ่ทำกันเป็นประจำคือแปรงฟันตอนเช้า และก่อนนอน หรือบางคนก็แปรงฟันหลังมื้ออาหารด้วย ซึ่งนอกจากการแปรงฟันแล้ว ก็ควรใช้ไหมขัดฟันด้วย เพราะการแปรงฟันนั้น สามารถทำความสะอาดฟันได้แค่ 3 ด้าน คือ แก้ม ลิ้น และด้านบดเคี้ยว ยังมีส่วนที่่แปรงสีฟันไม่สามารถทำความสะอาดได้ เราจึงต้องใช้ตัวช่วยอย่าง “ไหมขัดฟัน”
การแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันจะทำความสะอาดได้เฉพาะด้านแก้ม ด้านลิ้น และด้านบดเคี้ยว เพียง 3 ด้านเท่านั้น ด้านประชิดขนแปรงจะเข้าไปทำความสะอาดไม่ถึง เพราะฉะนั้นจะต้องหาวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ตามเข้าไปทำความสะอาดระหว่างซอกฟัน เวลาจะทำความสะอาดระหว่างซอกฟัน ถ้าเป็นเส้นอะไรใหญ่ๆ ก็ใส่ได้ไม่สะดวก จึงต้องใช้ไหมขัดฟัน
โดยที่ไหมฟันจะเข้าไปทำความสะอาดระหว่างด้านประชิดของฟัน ทำให้สิ่งสกปรกที่อยู่ด้านประชิดถูกกำจัดออก ถ้าไม่ใช้ไหมขัดฟัน ฟันผุด้านประชิดจะเกิดขึ้นได้เร็วและพบในอัตราสูงมาก
ยิ่งคนที่มีฟันห่าง เศษอาหารก็จะยิ่งติด จึงมีโอกาสฟันผุได้มากกว่าคนที่ฟันแน่น จึงควรนำไหมขัดฟันมาใช้กำจัดเศษอาหาร และคราบหินปูนต่างๆ
การแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟัน จึงเป็นสิ่งที่เราควรทำ ซึ่งจะทำให้ฟันของเราสะอาด และมีโอกาสผุน้อยมากๆ เลย