Skip to content

ใส่ใจดูแล “กระดูก” กันสักนิด #กระดูก #Healthy #Beauty

ใส่ใจดูแล “กระดูก” กันสักนิด

“กระดูก” เป็นอวัยวะที่มีชีวิต มีเซลล์ทำงานสร้างซ่อมกระดูก และยังต้องการสารอาหารคือแคลเซียมจากอาหารที่เรากิน เพราะแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ 2 ใน 3 ของกระดูก เป็นแร่ธาตุที่พบมากสุดคือมีถึง 90% นอกจากนี้ก็มีโปรตีน น้ำ และคอลลาเจน
ดังนั้นเราควรหันมาดูแลใส่ใจกระดูกกันตั้งแต่วันนี้ นั่นคือ กินอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมอย่างเพียงพอ คือ นมวัว นมถั่วเหลือง เต้าหู้ งาดำ บร็อกโคลี่ คะน้า ใบยอ เป็นต้น
นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความหนาแน่นให้เนื้อกระดูก และลดความเสี่ยงในอนาคตได้ ทั้งนี้ควรลดพฤติกรรมที่ทำร้ายกระดูก เช่น การออกกำลังกายอย่างหักโหม การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา น้ำอัดลม กาแฟในปริมาณมากเป็นประจำ
เห็นความสำคัญของ “กระดูก” กันแล้ว ก็ต้องรีบหันมาดูแลกระดูกกันนะคะ