Skip to content

“โรคเลือดข้น” ภัยร้ายที่ควรรู้จัก #โรคเลือดข้น #ดูแลสุขภาพ #กำจัดขนและทรีทเมนท์เริ่ม900

“โรคเลือดข้น” ภัยร้ายที่ควรรู้จัก #โรคเลือดข้น #ดูแลสุขภาพ #กำจัดขนและทรีทเมนท์เริ่ม900

ลองสังเกตตัวเองกันหน่อยไหม หากคุณมีภาวะตัวซีด เหนื่อยง่าย คันตามร่างกายโดยหาสาเหตุไม่ได้ เวลานอนมีเหงื่อออกมาก อย่าชะล่าใจไป เพราะนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนของ “มะเร็งโรคเลือด”
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคมะเร็งเลือดหรือไม่ ก็ต้องเข้ากับการตรวจเลือด เพื่อดูความสมบูรณ์และปริมาณเม็ดเลือดแดง กรณีที่มีมากเกินไป จะทำให้เลือดข้นไหลเวียนได้ช้า เสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดอุดตัน ในทางตรงข้ามหากผลิตได้น้อยก็เสี่ยงกับภาวะโลหิตจาง
ส่วนเม็ดเลือดขาวก็เช่นเดียวกัน หากมีมากเกินไป ก็ทำให้เลือดข้น ส่งผลให้เลือดไหลเวียนช้า แต่ถ้าผลิตน้อยเกินไปก็ทำให้มีอาการติดเชื้อได้ง่าย
ส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องเกล็ดเลือด ในกรณีที่ผลิตมากเกินไปก็เพิ่มความเสี่ยงในการอุดตันได้เช่นกัน แต่หากน้อยไป ก็เสี่ยงที่จะทำให้เลือดออกง่าย แต่หยุดยาก
สำหรับสาเหตุความผิดปกตินั้นมาจากพันธุกรรม และเกิดขึ้นในภายหลังเพราะร่างกายทำงานผิดปกติ
ส่วนวิธีการรักษานั้น ทำโดยการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นวิธีที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆ ในทางการแพทย์ เพราะต้องอาศัยปัจจัยที่เอื้อต่อการรักษาอีกหลายประการร่วมด้วย โรคนี้จึงเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย แต่เป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรค รวมถึงทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น