Skip to content

เดินแบบนี้สิ เพื่อความเพรียวในแบบที่คุณต้องการ

รู้หรือไม่? การเดินธรรมดาสามารถช่วยให้คุณมีรูปร่างที่ผอมเพรียวได้นะ เพียงแต่คุณอาจต้องทำสิ่งนี้ในระหว่างเดินไปด้วย นั่นคือการแกว่งแขนด้วยแรงที่เหมาะสม นอกจากจะช่วยให้การเดินคล่องตัวมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนไหล่ คอ และหลังได้ขยับเขยื้อน เผาผลาญพลังงานไปในตัวด้วย

อย่างไรก็ตาม การแกว่งแขนที่เพิ่มประสิทธิภาพได้ดีสุดคือการแกว่งแขนสลับกับขาที่ก้าวเดิน เช่น แกว่งแขนซ้ายไปข้างหน้าขณะก้าวขาขวา เป็นต้น นอกจากนี้ในการแกว่งแขนแต่ละครั้งไม่ควรแกว่งให้แขนลอยสูงเหนืออกนะคะ