Skip to content

สวยด้วย “ทองคำ” #Beauty #FacialCare #SkinCare

สวยด้วย “ทองคำ”

“ทองคำ” นอกจากจะเป็นสิ่งล้ำค่าที่ใครๆ ต่างหมายปองแล้ว ทองคำยังสามารถนำมาใช้ในเรื่องของความสวยความงามอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการมาส์กหน้าหรือร้อยไหม เพราะให้ประโยชน์ดีๆ กับผิวเรามากมายเลยแหละ
– ช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน และต้านอนุมูลอิสระ
– ช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึง เพราะทองคำมีคุณสมบัติเหนี่ยวนำประจุลบ ในการจัดเรียงอนุภาคของเซลล์ผิวให้เป็นระเบียบ
– ช่วยในเรื่องการทำงานของต่อมน้ำเหลืองในการขับสารพิษและของเสียออกจากร่างกาย กระตุ้นกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ชะลอความเสื่อมหรือลดลงของคอลลาเจน และอีลาสติน