Skip to content

วิธีออกกำลังกายให้เวิร์คที่สุด #ออกกำลังกาย #เบิร์นไขมัน #กำจัดขน

วิธีออกกำลังกายให้เวิร์คที่สุด

การออกกำลังกาย นับเป็นสิ่งที่สำคัญและให้ประโยชน์กับร่างกายเรา ช่วยเบิร์นไขมัน และกระชับสัดส่วนให้เฟิร์มกระชับ ทั้งยังช่วยคลายเครียดและทำให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสอีกด้วย
ก่อนออกกำลังกายเราต้องวอร์มร่างกายให้พร้อมประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้กล้ามเนื้อตื่นตัว พร้อมที่จะใช้ออกกำลังกาย โดยต้องเตรียมความพร้อมส่วนแขน กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆ ข้อต่อ ยืดเหยีดในส่วนที่ตึงมากๆ และกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานให้ตื่นตัว
จากนั้นจึงเริ่มออกกำลังกาย โดยเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ช่วงหัวไหล่ถึงสะโพก จากนั้นจึงค่อยๆ เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การวิ่งอยู่กับที่ ว่ายน้ำ เป็นต้น
หลังการออกกำลังกาย ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที เพื่อยืดกล้ามเนื้อในลักษณะหดค้าง หรืออยู่กับที่ โดยใช้การดึง ดันหรือกด
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการออกกำลังกาย คือ ช่วงเวลาที่สามารถทำได้เป็นประจำสม่ำเสมอ และควรทำอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุด