Skip to content

ลืมเก่งนัก ต้องจัดเบอร์รี่

เวลาพูดถึงผลไม้จำพวกเบอร์รี่ทีไร คนส่วนใหญ่มักมองถึงแต่ข้อดีเรื่องความสวยความงามกัน ซึ่งแท้จริงแล้ว เบอร์รี่ยังมีประโยชน์ในเรื่องการบำรุงสมองและระบบประสาทอีกด้วย โดยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในเบอร์รี่จะเข้าไปกระตุ้นเซลล์สมองให้จัดการซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้น ทำให้ความสามารถด้านความจำของเราดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ