Skip to content

รู้จัก “โรคเหงือก” กันดีกว่า #โรคเหงือก #เหงือกแดง #Healthy

รู้จัก “โรคเหงือก” กันดีกว่า

“ลองสังเกตตัวเองดูซิว่า คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ เช่น เหงือกแดงและบวมหรือนุ่ม, เหงือกมีเลือดออกระหว่างแปรงฟันหรือขัดฟัน, ฟันดูยาวขึ้นเนื่องจากเหงือกร่นลงไป, เหงือกไม่ติดอยู่กับฟัน, ฟันมีการขยับเขยื่อนเวลาเคี้ยว, มีกลิ่นปากหรือรสชาติแปลกๆ ในปาก เป็นต้น”
หากมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น แสดงว่าคุณเข้าข่ายการเป็นโรคเหงือกแล้วแหละ จึงควรแปรงฟันให้ถูกวิธี และใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งหลังการแปรงฟัน
หากทำแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบทันตแพทย์ เพื่อทำการขูดหินปูน เพื่อช่วยทำความสะอาดฟันอีกทางหนึ่ง และถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นอีก อาจต้องรักษารากฟัน เพื่อไม่ให้หินปูนเข้าไปเกาะได้