Skip to content

ระวัง! กินเร็วเกินไปเสี่ยงเป็นโรคอ้วน

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า คนที่ทานเร็วไปนั้น จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนมากกว่าคนที่ทานช้า เพราะคนที่ทานเร็วส่วนใหญ่จะเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด ไม่ทันรอให้อาหารตกลงสู่กระเพาะก็กินคำใหม่แล้ว นั่นทำให้คุณรู้สึกว่าไม่อิ่มแล้วจะพาลขอสั่งอาหารทานเพิ่มได้ง่ายๆ เลยค่ะ เพราะฉะนั้น ไม่ต้องรีบ ค่อยๆ ทานไปจะดีที่สุด