Skip to content

ประจำเดือนบอกสุขภาพ เช็คกันหน่อยดีไม๊ #ประจำเดือน #ผู้หญิง #สุขภาพ

ประจำเดือนบอกสุขภาพ เช็คกันหน่อยดีไม๊

“ประจำเดือน” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเดือนกับผู้หญิงทุกคน เราจึงควรสังเกตร่างกายของเราในช่วงที่มีประจำเดือนว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ เพราะอาการเหล่านี้ อาจนำไปสู่การเป็นโรคต่างๆ ได้เช่นกัน
– ประจำเดือนมามากผิดปกติ คือมามากกว่าเดือนก่อนๆ และมามากกว่า 7 วัน หรือมาสั้นหรือาจยืดยาวออกไปผิดปกติ ถ้ามีอาการแบบนี้ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
– ปวดท้องขั้นรุนแรง ในช่วงระหว่างที่มีประจำเดือนหากปวดท้องอย่างรุนแรง หรือหลังหมดประจำเดือนแล้วก็ยังมีอาการปวดท้องอยู่ อาการแบบนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดี ควรรีบไปพบแพทย์เช่นกัน
– ประจำเดือนมีกลิ่น รวมถึงมีอาการคัน เจ็บแสบในช่องคลอด ถ้ามีร่วมกับอาการตกขาว แสดงว่ามีเชื้อในช่องคลอด หรือติดเชื้อในมดลูก
– ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ถ้ามีอาการปวดหัวเรื้อรัง ตามืดมัวลงเรื่อยๆ น้ำนมออกผิดปกติ ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียด