Skip to content

นอนมากไป ไม่ดีนะ…รู้ยัง

นอนมากไป ไม่ดีนะ…รู้ยัง
การนอนที่เหมาะสมสำหรับร่างกายคนเราคือประมาณวันละ 6-8 ชั่วโมง ใครที่ชอบนอนมากๆ รู้หรือไม่ว่าการนอนมากเกินไปนั้นส่งผลเสียต่อร่างกายเราหลายอย่างเลย อาทิ
– ทำลายสมอง มีการศึกษาที่พบว่าการนอนหลับมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนานติดต่อกันมากกว่า 6 ปี สมองจะเสื่อมประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นเดียวกับหญิงสาวซึ่งนอนหลับมากกว่า 9 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า 5 ชั่วโมง สมองก็จะแก่เร็วกว่าปกติถึง 2 ปี
– ทำลายหัวใจ คนที่นอน 8 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพหัวใจเพิ่มมากขึ้น แล้วยังมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้น 2 เท่า และโรคหลอดเลือดแดง 1.1 เท่ากว่าคนอื่นอีกด้วย
– น้ำหนักเพิ่ม คนที่นอนหลับนานหรือน้อยเกินไปจะมีน้ำหนักตัวมากกว่าผู้ที่นอนหลับระหว่าง 7-8 ชั่วโมง ร้อยละ 25 ของผู้ที่นอนหลับระหว่าง 9-10 ชั่วโมง มีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง 5 กิโลกรัม
– เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวาน คนที่นอนมากกว่า 8 ชั่วโมง จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 มากกว่าผู้ที่นอนหลับระหว่าง 7-8 ชั่วโมง มากถึง 2 เท่าเลยทีเดียว
– เพิ่มความเสี่ยงโรคซึมเศร้า คนที่นอนหลับระหว่าง 7-9 ชั่วโมง มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ 27 ขณะที่ผู้ที่นอนหลับนาน 9 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นจะมีโอกาสเสี่ยงมากถึงร้อยละ 49
เห็นข้อเสียของการนอนมากเกินไปกันแล้ว เราก็ควรหันมานอนให้เพียงพอ เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แจ่มใส