Skip to content

ดูแลตัวเองไม่ให้ “กล้ามเนื้ออักเสบ” #Life #Healthy #Women

ดูแลตัวเองไม่ให้ “กล้ามเนื้ออักเสบ”

“กล้ามเนื้ออักเสบ” เกิดจากการที่กล้ามเนื้อทำงานหนักเกินไป เช่น ออกแรงมากกว่าปกติ หรือยืดมากกว่าปกติ มีการเกร็งค้างอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ หรือซ้ำๆ อยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้องต่อเนื่อง หรือซ้ำๆ ทำให้กล้ามเนื้อเกร็ง ไม่มีการไหลเวียนของเลือด จึงเกิดอาการอักเสบ
คนที่กล้ามเนื้ออักเสบ จะมีอาการปวด มีลักษณะบวมๆ เกร็งๆ ถ้าเอามือไปจับดูจะรู้สึกร้อนๆ รุมๆ หรือบางครั้งก็อาจจะบวๆ แดงๆ ควรใช้แผ่นเย็นประคบ พักให้ผ่อนคลาย พักการใช้งานหนัก และเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ จนรู้สึกสบายขึ้น แล้วค่อยกลับมาใช้งานใหม่ หากพบว่ามีอาการปวดอย่างรุรแรงจนไม่สามารถทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ ควรรีบไปพบแพทยฺโดยด่วน
ถ้าต้องทำงานนานๆ ควรมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยตนเองทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยใช้มือประสานกันเหยียดไปด้านหน้า เหยียดแขนให้ตึง แล้วยกขึ้นเหนือศีรษะจนแขนตึง ลำตัวตึง และค่อยๆ เคลื่อนไหวลงช้าๆจนสุด ทำ 2-3 ครั้งต่อชั่วโมง นอกจากนี้ควรเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ อย่านั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะเพียงอย่างเดียว ทุกๆ 1 -2 ชั่วโมง ควรลุกไปเข้าห้องน้ำ เดินเล่น หรือพูดคุยกับเพื่อนๆ ในออฟฟิศ