Skip to content

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็น “ไข้ทับระดู” #ประจำเดือน #ไข้ทับระดู #ผู้หญิง

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็น “ไข้ทับระดู”

“ประจำเดือน” เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในทุกๆ เดือนอยู่แล้ว แต่หากมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในช่วงนั้น แสดงว่าคุฯเริ่มเข้าข่ายของการเป็น “โรคไข้ทับระดู” แล้วแหละ
คนที่เป็นไข้ทับระดู จะมีอาการปวดหัว ตัวร้อน มีไข้สูง หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน ตกขาวเป็นหนอง หรือมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย หากมีอาการดังกล่าวนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อหาทางรักษาโดยเร็ว เพราะหากทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
ดังนั้นในช่วงที่มีประจำเดือน จึงควรรักษาความสะอาดของจุดซ่อนเร้นให้ดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งนำไปสู่การเป็นโรคร้ายตามมา นอกจากนี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ เช่น พืชผักผลไม้ต่างๆ งดการดื่มเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์ละเว้นการสูบบุหรี่ และเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ 4 ชั่วโมง เพื่อความสะอาด