Skip to content

ดูแลคอนแทคเลนส์ให้ถูกวิธี #คอนแทคเลนส์ #ดวงตา

ดูแลคอนแทคเลนส์ให้ถูกวิธี

“ดวงตา” เป็นอวัยวะที่สำคัญที่เราต้องดูแลเป็นอย่างดี สำหรับใครที่ใส่คอนแทคเลนส์ ต้องใส่ใจเรื่องการดูแลคอนแทคเลนส์ให้ดี เพราะหากไม่ใส่ใจ อาจทำให้ดวงตาาติดเชื้อได้
ก่อนจับคอนแทคเลนส์ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาด เมื่อใส่คอนแทคเลนส์แล้วมีอาการตาแห้ง ควรใช้ยาหยอดตาก่อนใส่คอนแทคเลนส์ หรือระหว่างวันก็ควรถอดคอนแทคเลนส์ก่อนแล้วค่อยหยอดตา แต่หากจะหยอดตาระหว่างใส่คอนแทคเลนส์ก็สามารถทำได้ แต่ต้องเลือกน้ำยาหยอดตาที่ผสมสารกันบูดแบบสลายได้ เพราะจะมีความอ่อนโยนกว่า และป้องกันสารกันบูดไปเกาะกับเลนส์จนเกิดความผิดปกติของดวงตาได้
หลังถอดคอนแทคเลนส์ ให้ล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ โดยการถู ล้างระหว่างอุ้งมือและนิ้วมือด้วย จากนั้นจึงค่อยแช่ในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ในตลับ จะทำให้ฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า และห้ามล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำเปล่า
ส่วนตลับใส่คอนแทคเลนส์ควรใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทำความสะอาดด้วย และคว่ำไว้ให้แห้ง ห้ามใช้น้ำเปล่าล้างเช่นกัน
ข้อสำคัญอีกข้อคือ แม้ว่าเหน็ดเหนื่อยมากขนาดไหนก็ห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด เพราะทำให้กระจกตาขาดออกซิเจน และห้ามใส่เวลาว่างน้ำ เพราะอาจทำให้ตาติดเชื้อได้