Skip to content

กำจัด “ความเครียด” ให้ออกไปจากชีวิต #ความเครียด #กระทบกระเทือน

กำจัด “ความเครียด” ให้ออกไปจากชีวิต

ขึ้นชื่อว่า “ความเครียด” แล้ว ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองสักเท่าไหร่นัก เพราะนอกจากจะเป็นการบั่นทอนจิตใจแล้ว ยังกระทบกระเทือนไปถึงร่างกายอีกด้วย ซึ่งเราควรกำจัดความเครียดให้หมดไปจากใจ หรือให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของตัวเราเอง
อันดับแรกเลยคือ เราต้องหาสาเหตุของความเครียดให้เจอก่อน ว่าเราเครียดจากเรื่่องอะไร จากนั้นก็ใช้สติ ค่อยๆ แก้ปัญหาไปทีละจุด จากจุดเล็กๆ ไปจนถึงจุดใหญ่
เล่าให้ใครสักคนฟัง ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนสนิท หรือคนรัก แม้ว่าเคนเหล่านั้นอาจช่วยแก้ปัญหาไม่ได้ แต่การได้ระบายความทุกข์ต่างๆ ที่มีในใจให้ใครสักคนรับฟัง ก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจเราลงไปได้ ไม่มากก็น้อย
ไตรตรองถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยแยกแยะว่ามีปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้ มีกี่ปัญหา ปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรามีกี่ปัญหา อะไรที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ เราก็ควรต้องปล่อยวาง และปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ